Tác Giả Yêu Thích

Nguyễn Ngọc Tư – ngòi bút triển vọng của văn học đương đại

Written by:

Nguyễn Ngọc Tư là một trong những tác giả đi đầu có triển vọng trong dòng văn học đương đại. Thổi hồn...

Read More

Vũ trụ Nguyễn Nhật Ánh có gì?

Written by:

Truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh đã đi theo thanh xuân của bao thế hệ. Những câu chuyện về tuổi thơ ngây...

Read More